Audi Brussels
Cars & Automotive

Verkeersdeskundige

Freelance
Senior
Job start As soon as possible

Job beschrijving

 

 

Rol: 

Door de aanloop van het nieuw eTron model, zal de druk op parkeerplaatsen bij AUDI
BRUSSELS stijgen. Naast een interne mobiliteitswerkgroep binnen AUDI BRUSSELS
(samengesteld uit zowel uit de personeelsdienst, de vakbonden en de milieudienst), is er
een externe know-how genoodzaakt om een mobiliteitsconcept op te stellen. Dit concept
dient maatregelen te omvatten zoals hieronder beschreven:


1. het uitwerken van mobiliteitsmaatregelen dewelke alternatieven bieden voor de
autosolist. Deze taak kan als volgt ingevuld worden:

 Algemeen

 • o Praktische uitwerking van pilootprojecten en sensibiliseringsacties (bvb uitwerken fietskaarten, voordelencataloog fietsen, ...)
 •  Uitwerken interne communicatie
 • Uitwerken/invullen taken bedrijfsvervoersplan
 • Input in onze mobiliteitsstrategie op basis van ervaringen in andere

bedrijven/overheid

 •  Uitwerken van een mobiliteitsconcept voor Audi medewerkers die in
 • de dagploeg werken rekening houdend met hun huidige flexibiliteit. Parkeerplaatsen
 • Uitwerken van een parkeerbeleid ifv ombouwwerkzaamheden,

mogelijke quick wins, carpooling

 • · Collectief vervoer
 • Uitwerken-optimaliseren buslijnen
 • Shuttle uitbreiden naar brussel zuid
 • Openbaar vervoer
 • In kaart brengen van onze noden en aftoetsen met MIVB/NMBS wat

de mogelijkheden zijn
2. Het creeëren van extra parkeercapaciteit. In dit kader kan er een effectenstudie
worden uitgevoerd in functie van een milieuvergunningsaanvraag

3. Het opstellen van een mobiliteitsvisie waarin ten minste bovenstaande elementen
zijn meegenomen.
 

Profiel: 

 • Indien er een effectenstudie moet uitgevoerd worden, dient de aannemer erkend te zijn
  binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of bereid zijn hiervoor een erkenning aan te
  vragen.
 • De consultant dient een verkeersdeskundige te zijn.
 • De consultant dient minimum 5 jaar aantoonbare werkervaring te hebben in het domein
  mobiliteit.

Duur: 13 weken, minstens 1 dag per week ter plaatse