DʼIeteren
Cars & Automotive

Business Project Manager

Permanent
Senior
Job start As soon as possible
Flemish Brabant Province

Job beschrijving

Als Business IT Consultant zorg je voor het goede verloop van de projecten, rekening houdend met de tijdsplanning, budget en scope (business requirements). Je verzekert voortdurende communicatie en effectieve coördinatie van de betrokkenen bij het project vanuit de business en IT (intern en extern) om zo een kwalitatieve oplevering van projecten te verzekeren in overeenstemming met de project management methodologie en de acceptatie van de opleveringen te bevorderen door de klanten en eindgebruikers.

De Business IT Consultant rapporteert aan onder de Project & IT Manager.

De BIT Consultant geeft operationele richtlijnen in project modus aan een team van gemiddeld 3 tot 7 personen afhankelijk van de projecten.

Functie

 
Project Management 
 • Begrijpt de vraag en behoefte van de klant
 • Analyse van de relevantie, de inhoud en de haalbaarheid en informeert het financiele departement die het business Plan opstelt van het project
 • Stuwende kracht van het project, waar je het tempo en de opvolging van de verschillende fazes verzekert
 • Waakt gedurende de hele looptijd van het project, dat de scoop, de kosten en de timing worden gerespecteerd
 • Identificieert de risico’s die aan het project verbonden zijn en stelt acties voor om deze te minimaliseren
 • Geeft moeilijkheden of knelpunten door aan de opdrachtgever en/of de directie en/of het management en stelt oplossingen voor
 • Houdt toezicht op de uitwerking en de validatie van het lastenboek
 • Helpt de business om zijn noden te vertalen in IT terminologie
 • Bewaakt de kwaliteit van project documenten (inhoud en vorm)
 • Neemt deel aan het identificeren van optimale oplossingen die beantwoorden aan de behoefte van de business en zijn beperkingen
 • beschrijft en documenteert de business processen ontwikkeld tijdens het project (as is and to be)
 • zorgt voor een vlotte overdracht na deployment/implementatie (HAND OVER)
 • waakt over de acceptatie van nieuwe toepassingen, procedures, software, … geïmplementeerd door de gebruikers
 
Teamcoördinatie
 • Coordineert verschillende teams, ook op “virtuele” manier en verzekert een optimale communicatie
 • Is het enige aanspreekpunt voor alle externe vragen over het project en beheert alle communicatie (oa. voortgangsstatus ...)
 • Werkt het beheer uit voor change management voor de gebruikers om weerstand te voorkomen
 • Valideert de taken en gepresteerde uren voor de projectressources (timesheet)
 
Reportings en communicatie
 • Organiseert en faciliteert de coordinatievergaderingen en verzekert alle projectcommunicatie, voornamelijk door het opzetten en enthousiasmeren van het Steering Comitee.
 • Creëert rapporten (ressources, timing, budget) en verzekert een regelmatige rapportering naar de klant, de directie en/of het management
 • Is het enige contactpunt voor alle externe vragen in verband met het project
 • Bereid inhoud en ondersteuning voor van de opleidingen voor diverse doelgroepen
 
Expertise 
 • Communiceert de methodologie aan de leden van het projectteam en coacht hen in het toepassen ervan
 • Deelt en wisselt projectervaringen, gevonden moeilijkheden en oplossingen uit met zijn collega’s, evenals de best practices.

Profiel

 • Kennisniveau Master of gelijkwaardig door ervaring
 • Uitgebreide kennis van Project Management bij voorkeur met certificaat van de gebruikte methodologie
 • Algemene interesse in IT technologie
 • Kennis van de procesdocumentatie van methoden en toepassingen (ARIS)
 • Kennis van de tweede landstaal en het Engels (gesproken en geschreven)
 
Zelfstandigheid
 • Is zelfstandig in de uitvoering en monitoring van alle projectfasen (opstart, ontwerp, testen, implementatie, evaluatie, projecttransmissie, …)
 • Is gebonden aan KPI’s, de vastgestelde resultaten (uitvoering van projecten), met betrekking tot het toegekende budget, schema’s en beschikbaarheid van geplande ressources
 • Doet een beroep op de verantwoordelijke in geval van afwijking op vlak van kosten, scoop, planning tijdens het project, voor de validatie van oplossingen om te kunnen antwoorden op gevonden problemen en voor de validatie van de “governance” werkgroepen
 
Geïnteresseerd? Klik op "Apply" !