DʼIeteren
Cars & Automotive

Finance SAP Advisor BW

Permanent
Intermediate
Senior
Job start As soon as possible

Job beschrijving

De kandidaat (m/v) zal, op termijn, deel uitmaken van een team van 5 medewerkers belast met het beheer van de SAP BW- en SAP ERP-toepassingen binnen het departement informatica van D’Ieteren (± 65 werknemers).

In dat kader zal hij worden geïntegreerd als Finance SAP Advisor BW verantwoordelijk voor de BI SAP-tools.

Missie: 

Na een overgangsperiode – waarvan de duur afhangt van de ervaring die hij kan aantonen – zal de kandidaat (m/v) verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de ontwikkelings- en onderhoudsactiviteiten voor de BI SAP.

Na deze overgang zal hij nauw samenwerken met onze zakenrelaties om de behoeften te analyseren en oplossingen in SAP voor te stellen. Hij zal zorgen voor de parametrering, de ontwikkeling en/of zijn coördinatie voor de gekozen oplossingen en hij zal ook de tests, de invoering in de productieomgeving en de samenstelling van de documentatie organiseren.

Eenmaal volledig operationeel worden de kandidaat voor SAP BW bij D’Ieteren de rollen van Development, Roll-out en Support Manager toegewezen, wat het volgende impliceert:

 • Coördineren van de externe leveranciers en challengen van de door die laatsten voorgestelde oplossingen.
 • Beheren van de relatie met de interne klanten.
 • Begeleiding verschaffen bij het bepalen van de applicatieontwikkelingen en de naleving van de in die context aangegane verbintenissen.
 • Organiseren en leiden van werkvergaderingen met verschillende doelgroepen.
 • Fungeren als bevoorrechte contactpersoon op het vlak van SAP BW;
 • In staat zijn de interfacing met andere systemen te begrijpen.
 • Zorgen voor het onderhoud van de applicaties van het SAP BW-landschap
 • Werken met SAP om de eventuele bugs in het product zelf te elimineren.
 • Op de hoogte blijven van de versies van SAP en de verbeteringen / nieuwe functies.
 • Begrijpen en toepassen van de D'Ieteren-methoden en -procedures.
Profiel: 

De kandidaat (m/v) moet kunnen bogen op minstens 6 jaar ervaring in de IT-wereld en moet beschikken over een grondige praktische ervaring met SAP BW alsook in ERP SAP. In dat opzicht is hij vertrouwd met de creatie van infosources, ODS, InfoCubes, Multi-Providers en BEx-verzoeken met gebruikmaking van berekende ratio’s en beperkingen. Ervaring in ABAP/ABAP OO-programmering is een pluspunt.

De toekomstige medewerker (m/v) moet:

 • houder zijn van een diploma hoger onderwijs in IT.
 • blijk geven van een proactieve ingesteldheid en van veel dynamisme.
 • blijk geven van een grote zelfstandigheid in de organisatie van zijn werk, snel uitdagingen kunnen herkennen en zien hoe hij die kan aangaan.
 • in staat zijn een problematiek grondig, nauwkeurig en systematisch te analyseren, door hem in een bredere context te plaatsen.
 • blijk geven van assertiviteit in uitwisselingen met zijn collega’s en met de gebruikers, erop toeziend dat eenieders ideeën en belangen worden gerespecteerd.
 • beschikken over het potentieel dat hem in staat stelt een goede beheersing van de Business Processes te bekomen en een analytische demarche gebaseerd op meerdere informatiebronnen.
 • efficiënt kunnen werken in situaties die stress kunnen veroorzaken.
 • blijk geven van souplesse bij wisselende prioriteiten.
 • In staat zijn de doelstellingen te bepalen en vooral te verwezenlijken door de belasting te schatten en door de taken te plannen die samenhangen met de applicatie-evolutie en het onderhoud.
 • in staat zijn om externe leveranciers op efficiënte wijze te managen.
 • blijk geven van gezond verstand en van beslissingsvermogen, door gegronde en praktische raad te geven en door de te ondernemen acties duidelijk te definiëren.
 • in staat zijn projecten te coördineren, groepen te stimuleren en vergaderingen te leiden.
 • goed vertrouwd zijn met de Office-suite (Outlook, Word, Excel, Visio, PowerPoint) en Sharepoint.

Een vlotte tweetaligheid is natuurlijk een voordeel maar de kandidaat moet minstens noties hebben van de andere landstaal. Een beheersing van technisch Engels is bovendien noodzakelijk.