DʼIeteren
Cars & Automotive

Infra Rollout & Support Supervisor

Permanent
Intermediate
Senior
Job start As soon as possible

Job beschrijving

Organisatie

De kandidaat (m/v) zal deel uitmaken van het team IT Infrastructure bestaande uit 3 polen, Scope & Quality, Implementation & Lifecycle (Integration) en tot slot Rollout & Support (Operations).

De kandidaat is verantwoordelijk voor het uit verschillende medewerkers bestaande team Operations, dat moet zorgen voor de rollout en de support van de oplossingen ontworpen door Integration, en voor de continuïteit van de diensten en de stabiliteit van de producten in verband met de IT-infrastructuur (Network, Back-end en Front-end).

Het team Operations levert een hoogwaardige ondersteuning, initieert de actieplannen met het oog op een continue verbetering van de diensten en surveilleert de gezondheidstoestand van de infrastructuur.

De kandidaat moet beschikken over uitgebreide ervaring met minstens 2 van de IT Infrastructure-producten, namelijk Network en/of Back-end en/of Front-end.

Hij zal ook deel uitmaken van het hoogste supportniveau dat verantwoordelijk is voor de analyse, de follow-up en de oplossing van problemen door rechtstreeks in te grijpen of door interne en externe partners te coördineren.

In het kader daarvan rapporteert hij aan de IT Infrastructure Manager.

AS IS / TO BE-situatie:

 

Verantwoordelijkheden en taken

Na een overgangsperiode – waarvan de duur afhangt van de ervaring die hij kan aantonen – zal de kandidaat (m/v) verantwoordelijk zijn voor de rollout- en supportactiviteiten in verband met de producten van de infrastructuur.

Na afloop van deze overgangsperiode en wanneer de kandidaat volledig operationeel zal zijn, zullen de taken die hem worden toevertrouwd betrekking hebben op al de activiteiten die worden beheerd door het team IT Infrastructure Rollout & Support, wat het volgende impliceert:

 • Fungeren als verantwoordelijke van het team IT Infrastructure Rollout & Support en zorg dragen voor het dagelijks beheer ervan;
 • Fungeren als bevoorrechte contactpersoon en facilitator inzake operaties in verband met de infrastructuurproducten;
 • In staat zijn de processen te ontwerpen in verband met de infrastructuurproducten;
 • Infrastructuuroplossingen of oplossingen die infrastructuuronderdelen impliceren implementeren en uitrollen;
 • Deelnemen aan de uitwerking van manuele of automatische procedures voor het standaardiseren van veranderingen;
 • Ontwikkelen van de infrastructuurproducten om te anticiperen op en te voldoen aan de behoeften van de klanten;
 • Deelnemen aan de follow-up van de levenscyclus van de producten van de infrastructuur;
 • Zorgen voor de continuïteit van de diensten en de stabiliteit van de producten en onderdelen van de infrastructuur;
 • Zorgen voor de continue verbetering van de producten van de infrastructuur;
 • Zorgen voor de follow-up van de interne processen;
 • Organiseren en leiden van werkvergaderingen met verschillende doelgroepen;
 • Begeleiding verschaffen bij het bepalen van de aanvragen en de naleving van de in die context aangegane verbintenissen;
 • Vulgariseren van een IT-infrastructuur voor de businesscontacten;
 • In staat zijn de interfacing met andere systemen te begrijpen;
 • Zorgen voor de support en het onderhoud van de systemen die worden gebruikt bij de activiteiten van de service;
 • Ervoor zorgen dat de documentatie up-to-date blijft;
 • Coördineren van de externe leveranciers en challengen van de door die laatsten voorgestelde oplossingen;
 • Communiceren met de interne klanten, en zelfs met de externe klanten.

 

Daarnaast zijn vaardigheden in termen van coaching en leadership noodzakelijk:

 • Coachen van meerdere medewerkers;
 • Leiden van een team van interne en externe leden;
 • Beheren van de bestellingen/facturen en het toegekende budget.

 

Technische omgeving

 • Microsoft
  • W7/10
  • W2K8->2K16
  • AD, AAD Connect, ADFS
  • DNS
  • DHCP
  • Skype for Business 2K16
  • Azure
  • Office 365
  • Azure ExpressRoute
    
 • Linux (Redhat)
  • DNS
  • NTP
  • Reverse Proxy
  • Tomcat

 

 • Cisco
  • Catalyst
  • Wifi Controller + AP
  • Switches (workgroup)
  • Routers
  • ASA
  • Ironport
    
 • Juniper
  • Switches (workgroup)
    
 • Checkpoint
  • FW
  • IDS/IPS
  • URL filtering
  • Reverse Proxy
    
 • F5
  • BIF IP – LTM
    
 • RSA
  • Appliance SecurID
  • RSA Managed Services
    
 • Antivirus
  • Symantec EndPoint Protection
  • Windows Defender

 

 • Diversen
  • Ansible
  • Urban Code

Profiel

De kandidaat (m/v) moet kunnen bogen op meer dan 10 jaar ervaring in de IT-wereld, voornamelijk in de infrastructuur, en moet beschikken over een praktische ervaring van meer dan 5 jaar in het leiden van een team.

De toekomstige medewerker (m/v) moet:

 • Beschikken over een bachelorkennisniveau, bij voorkeur in IT, of een equivalent niveau door ervaring;
 • Blijk geven van assertiviteit in uitwisselingen met zijn collega’s en met de gebruikers, erop toeziend dat eenieders ideeën en belangen worden gerespecteerd;
 • beschikken over het potentieel dat hem in staat stelt een goede beheersing van de procestechnieken te bekomen en een analytische demarche gebaseerd op meerdere informatiebronnen;
 • Efficiënt kunnen werken in situaties die stress kunnen veroorzaken;
 • Blijk geven van souplesse bij wisselende prioriteiten;
 • In staat zijn de doelstellingen te bepalen en vooral te verwezenlijken door de belasting te schatten en door de taken te plannen die samenhangen met de evolutie van de aanvragen en met het onderhoud;
 • In staat zijn om externe leveranciers op efficiënte wijze te managen;
 • Blijk geven van zelfstandigheid in de organisatie van zijn werk, snel uitdagingen kunnen herkennen en zien hoe hij die kan aangaan;
 • in staat zijn een problematiek grondig, nauwkeurig en systematisch te analyseren, door hem in een bredere context te plaatsen;
 • blijk geven van gezond verstand en van beslissingsvermogen, door gegronde en praktische raad te geven en door de te ondernemen acties duidelijk te definiëren;
 • in staat zijn projecten te coördineren, groepen te bezielen en vergaderingen te leiden;
 • goed vertrouwd zijn met de Office-suite (Outlook, Word, Excel, Visio, PowerPoint) en Sharepoint;
 • Bij voorkeur in het bezit zijn van Microsoft- en ITIL-certificeringen.

 

Een vlotte tweetaligheid is natuurlijk een voordeel maar de kandidaat moet minstens noties hebben van de andere landstaal. Een beheersing van technisch Engels is bovendien noodzakelijk.

Het bedrijf van zijn kant biedt:

 • een gevarieerde en ontwikkelde technische omgeving;
 • een permanent streven naar nieuwe oplossingen;
 • werkelijke kansen om te evolueren en op te klimmen in het bedrijf;
 • een open en oprechte communicatie binnen het team;
 • een optimale samenwerking tussen business en IT, teneinde de belangen van de gehele organisatie zo goed mogelijk te dienen;
 • een zowel algemeen als à la carte-programma van opleidingen georganiseerd door human resources;
 • een ergonomische werkomgeving;
 • een aantrekkelijk salaris en aanzienlijke extralegale voordelen.