Onze Top Selectie
Other

System Engineer

Freelance
Junior
Intermediate
Senior
Job start As soon as possible
Brussels-Capital

Job beschrijving

1. Beheer van de Infrastructuur

 • Evalueren van alle endpoint-infrastructuur (Asset management, Software distributie, Security, Patch mangement, Remote control, mobile devices, printers, MFP’s, … ) omgevingen om upgrades, wijzigingen en uitbreidingen te definiëren en verbetervoorstellen naar voren te brengen.
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies en evalueren van verschillende soft- en hardware oplossingen die tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de infrastructuur zodat het management de meest optimale oplossing kan kiezen.
 • Informeren, begeleiden van infrastructuurgebruikers om er voor te zorgen dat de systemen optimaal en efficiënt gebruikt worden
 • Opstellen van technisch design in lijn met specifieke architectuurvereisten.
 • Uitvoeren van wijzigingen, upgrades en uitbreidingen aan soft - en hardware om steeds te beschikken over technieken en mogelijkheden die het best aansluiten bij de gebruikersbehoeften, om nieuwe projecten te realiseren of bestaande systemen uit te breiden.
 • Leveren van de nodige ondersteuning en bieden van onderhoud op de B-IT-infrastructuur conform de ITIL-methodologie

2. Adviseren

 • Geven van technisch advies en informatie aan interne en externe klanten om hen toe te laten een correcte inschatting te maken van de technische mogelijkheden en beperkingen en dit op basis van de (B-IT) gebruikte technologie stack
 • Kritisch meedenken over mogelijke verbeteringen in procedures en werkwijzen binnen projecten en binnen de eigen afdeling

3. Kennisbeheer

 • Actief op peil houden van eigen kennis en uitwisselen van deze kennis en ervaring binnen het eigen vakgebied (technisch) naar de andere collega’s
 • Uitbreiden en up-to-date houden van de beschikbare documentatie
Missie: 

Vanuit de eigen specifieke technische specialisatie instaan voor het technisch uitbouwen, plannen en onderhouden van de endpoint-infrastructuur om zo een continuïteit en efficiëntie van de endpoint-infrastructuur te verzekeren die beantwoordt aan de noden van de organisatie, inclusief haar filialen.

Profiel: 
 • Vloeiend gesproken Nederlands, Frans, Engels; vloeiend schriftelijk Frans of Nederlands Informaticakennis
 • Infrastructuur Stack (OS, imaging, deployment, scripting (powershell) & management toolset) op basis van Windows, MacOS, Linux, Android, IOS
 • Active Directory (begrijpen/opzetten/onderhouden van domains, trees, forests, trusts, groups, users, OU’s, sites,…), LDAP, GPO
 • Patching Management (Op basis van SCCM)
 • Anti-virus Management (Op basis van TrendMicro)
 • Officetools (Office 365) inclusief collaboration tools (Exchange/Outlook, Teams, Sharepoint)
 • Mobile device management (Intune/Knox) ? Network: Basiskennis TCP/IP, routing, VLAN, DNS, DHCP
 • Asset management op basis van ITIL methodologie en ServiceNow Andere kennis ? Service Management (ITIL minded)
Ref: 
12370